Företagsprodukter

Försäkringsgruppen i Stockholm erbjuder olika typer av försäkringar för ditt företag inom industri-, affärs- eller tjänsteföretag.

 • Ansvarsförsäkring
 • Egendomsförsäkring

 

 • Konsultansvarsförsäkring
 • Entreprenadförsäkring

 

 • Motorförsäkring
 • Transportförsäkring
 • --------------------------------------------
 • Grupplivförsäkring 
 • Tjänstepensionsförsäkringar
 • Direktpensioner
 • Kapitalförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 

www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2023 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm