Vi är försäkringsrådgivare som uteslutande arbetar med Länsförsäkringars utbud av försäkringsprodukter inom områdena: 

 

 • Tjänstepension - en del av löneförmånen 
 • Försäkringspolicy - vilken försäkringsomfattning skall gälla vid provanställning, tillsvidareanställning m.m
 • Styrdokument - vilket försäkringsskydd finns för tillfälligt anställda, vad gäller vid försäldraledighet m.m

 

 • Kompanjonsförsäkring - hur vill man att bolaget skall drivas vidare vid ett eventuellt dösdsfall eller vid långvarig sjukskrivning.

 

 • Kassaplacering - bygg upp en egen checkkredit i bolaget
 • Överlikviditet - avsättning till kompletteringsregeln utöver huvudregeln 
 • Chefspension - trygga avsättningar till tjänstepension med uppskjuten avdragsrätt 

 

 • Företagsförsäkring
 •  Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättskydd
 • Motor

 

 

franchise.kista.stockholm@lansforsakringar.se

www.lansforsakringar.se

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm