Försäkringsförmedlingsuppdraget

  • 27.08.2018 09:48

    Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)

    För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsbolagen av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Registret används i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges...

<< 1 | 2

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2019 All rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm