Försäkringsförmedlingsuppdraget

  • 17.10.2019 09:52

    Begränsningar i Länsförsäkringars ansvar

     Force majeure Länsförsäkringar är befriat från påföljd att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständiget som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande och som ligger utanför Länsförsäkringars kontroll och som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force...

<< 1 | 2

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2021 All rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm