Försäkringsförmedlingsuppdraget

01.12.2023 09:30

Försäkringsförmedlaren är anknuten till och har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla försäkringar från Länsförsäkringar Stockholm.

Besöksadress: Valhallavägen 215, 115 53 Stockholm

Telefon 08-562 830 00

E-post: info@lansforsakringar.se

Webbplats: lansforsakringar.se

Registrering:

Försäkringsförmedlaren finns registrerad i det register för försäkringsförmedlare som förs av Bolagsverket. Registreringen avser föredling av följande slag av försäkringar:

- Livförsäkring

- Sakförsäkring

Du kan kontrollera förmedlarens rätt att utöva förmedling hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

wwww.bolagsverket.se

Den anställdes rätt att utöva förmedling kan du kontrollera genom att kontakta Länsförsäkringar Stockholm

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm