Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)

08.11.2021 00:00

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras
på oriktiga uppgifter använder sig försäkringsbolagen av ett
för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister.
Registret
används i samband med skadereglering.
Personuppgiftsansvarig för GSR är Sveriges Försäkringsförbund.
När en skada anmäls till försäkringsbolaget, anmäls denna (skadetyp,
skadedatum, skade-, organisations- och personnummer) även för
registrering
i GSR. Det innebär att Länsförsäkringar får reda på om
någon skada tidigare anmälts hos annat försäkringsbolag.

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm