Skadestånd

08.11.2021 00:00

Länsförsäkringar Stockholm är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i 5 kap 4 § i försäkringsförmedlingslagen.

Med god försäkringsförmedlarsed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning till kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.

Förmedlaren ska avråda en kund som är fysisk person som huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta förmedlaren eller Länsförsäkringar Stockholm om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada uppkommit.

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm