Tillsyn

21.11.2019 08:45

Försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn.

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm

08-408 980 00. E-post: finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2021 All rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm