Om vi inte kommer överens

12.12.2023 00:00

• Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende
är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand
den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman.
Mer information hittar du på vår webbplats.
• Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden
med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär.
Prövningen är kostnadsfri för dig. Tvistefrågor av medicinsk karaktär
prövas av Personförsäkringsnämnden.
• Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet
i exempelvis din försäkring. Du betalar då enbart självrisken. Även
den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information.
• Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också
vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå

Tillbaka

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2024 all rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm