Artikelarkiv

 • 14.08.2019 16:00

  Försäkringar för anställda och ägare

    Försäkringspolicy  Vad gäller under provanställning? Vad gäller vid tillsvidareanställning angående tjänstepension, sjukförsäkring, familjepension, betalningsbefrielse? Vilka nivåer bör man teckna upp gällande tjänstepensionsavsättning? Attrahera bra arbetskraft med en flexibel...

 • 06.03.2019 09:15

  InsureSec

  Försäkringsgruppen i Stockholm och dess anställda är certifierade enligt InsureSec's regler gällande LIV & SAK-försäkringsförmedling. Vi är certifierade enligt InsureSec krav när det gäller förmedling av SAK & Livförsäkring enligt nedan: LIV: Magnus Ekström Niklas Lundqvist Jakob...

 • 06.03.2019 09:00

  Till dig som är kund hos Länsförsäkringar Stockholm

 • 04.03.2019 10:58

  Löneväxling

  info@fogsthlm.se

 • 04.03.2019 10:44

  Försäkringsförmedlingsuppdraget

  Försäkringsförmedlaren är anknuten till och har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla försäkringar från Länsförsäkringar Stockholm. Besöksadress: Telegrafgatan 8 A,  Solna Telefon 08-562 830 00 E-post: info@lansforsakringar.se Webbplats:...

 • 29.11.2018 08:30

  Information vid försäkringsförmedling

  Information vid försäkringsförmedling.pdf (342,9 kB)

 • 28.11.2018 13:48

  Person och Personuppgiftshantering

  De personuppgifter som lämnas till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade själv eller från annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men i vissa situationer kan uppgifter inhämtas...

 • 30.08.2018 09:10

  Skadestånd

  Länsförsäkringar Stockholm är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i...

 • 30.08.2018 08:45

  Tillsyn

  Försäkringsförmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn.Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm 08-408 980 00. E-post: finansinspektionen@fi.sewww.fi.se

 • 29.08.2018 10:57

  Om vi inte kommer överens

  • Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman. Mer information hittar du på vår webbplats. • Om du ändå är missnöjd kan du...

1 | 2 >>

Kontakt

Försäkringsgruppen i Stockholm AB
Knarrarnäsgatan 15
Stockholm
164 40 Kista

08-528 077 40

© 2019 All rights reserved.

Försäkringsgruppen i Stockholm